Kvalitet & Miljö

Vi fastställer alltid kvalitetsmål och miljömål med våra kunder. Vi utför alltid våra uppdrag utifrån att åstadkomma minsta miljöpåverkan. Vi väljer produkter som ur miljösynpunkt är bäst anpassade för behandlingen.

Vi levererar måleritjänster med hög servicegrad i båda små och stora projekt. Vi uppnår hög kvalitet genom att ständigt utbilda och utveckla våra skickliga hantverkare.

Vårt miljöarbete sker genom att ständigt välja de minst miljöbelastande lösningarna och att i alla lägen följa lagstiftning och branschregler. Vår tydliga dialog med både kunder och medarbetare har till följd att vi levererar rätt kvalitet och miljöanpassade lösningar vid alla situationer.

 

MATCHGUIDE Caparol