Våra Tjänster

Vi utför följande tjänster
 • General- och totalentreprenader
 • Traditionellt måleriarbete
 • Dekorationsarbeten
 • Nybyggnadsprojekt
 • Utvändig målning
 • Fönsterunderhåll
 • Färgsättningstjänster

Affärsidé

Vi utför följande tjänster
 • Lennart Örnmarks Målerifirma i Malmö erbjuder ett komplett utbud av måleritjänster för offentliga byggnader, affärslokaler, industrifastigheter och bostäder.

 • Vi erbjuder ett brett urval av material från ledande leverantörer.

 • Våra tjänster kännetecknas av rätt kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra kunder och medarbetares arbetsmiljö.

 • Vi lämnar en förväntad produkt som är rätt från början, till rätt pris, där kunden och vi som företag är nöjda.

MATCHGUIDE Caparol